Dionica - SAPN-R-A

SAPN-R-A

SAPONIA d.d.

250,00

8.6.2017.
     

Posljednjih mjesec dana

Datum Zadnja Promjena Volumen
8.6.2017.250,00373,00 %11.280,00
7.6.2017.241,00- 41,00 %7.210,00
6.6.2017.242,00- 122,00 %1.934,00
2.6.2017.245,000,00 %6.305,15
26.5.2017.245,00- 2,00 %245,00
25.5.2017.250,0087,00 %9.525,39
24.5.2017.230,000,00 %460,00
23.5.2017.230,00- 213,00 %1.150,00
22.5.2017.235,00- 962,00 %14.357,48
17.5.2017.260,004,00 %2.576,00
15.5.2017.250,00- 1,00 %16.775,00
12.5.2017.250,03- 74,00 %35.752,09
10.5.2017.270,00465,00 %4.860,00
8.5.2017.258,01- 443,00 %24.860,68
5.5.2017.269,981.247,00 %23.940,69
4.5.2017.240,04- 1.427,00 %16.378,33
3.5.2017.279,99769,00 %5.599,80
2.5.2017.260,00- 263,00 %6.800,00
27.4.2017.267,01- 291,00 %4.272,16
26.4.2017.275,00- 709,00 %21.568,45
20.4.2017.296,00- 133,00 %7.440,00
19.4.2017.300,00345,00 %5.700,00
18.4.2017.290,00741,00 %4.060,00
13.4.2017.270,00- 847,00 %37.753,69


  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina