Investicijski fond - NETA Rusija

NETA Rusija

NFD Aureus Invest d.d.

26,0627

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje NFD Aureus Invest d.d.
Datum osnivanja 9.3.2007.
Imovina fonda (30.7.2006.) 0,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
  • za iznose do 50.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3,0%;
  • za iznose od 50.000,01 kuna do 100.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,5%;
  • za iznose od 100.000,01 kuna do 200.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,0%;
  • za iznose od 200.000,01 kuna do 400.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,5%
  • za iznose od 400.000,01 kuna do 750.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,0%
  • za iznose preko 750.000,01 kuna ulazna naknada iznosi 0%.
Izlazna naknada za ulaganja do godine dana izlazna naknada iznosi 1%, a za ulaganja duža od godine dana 0,5%.
Naknada za upravljanje 3,2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,35 % godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja 1. vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, zemalja članica Europske Unije, OECD-a, CEFTA-e i CIS-a, s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u tim zemljama - najmanje 70% imovine 2. obveznice i kratkoročne vrijednosne papire s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a,CEFTA-e i CIS-a, - najviše do 30 % imovine 3. vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, EU, CEFTA-e, OECD-a i CIS-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima - najviše do 10% imovine 4. investicijske fondove u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a , CEFTA-e i CIS-a, - najviše do 30% imovine 5. depozite kod financijskih institucija registriranih u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e - najviše do 25% imovine 6. sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima - najviše do 10% imovine 7. financijske izvedenice kojima su izdavatelji iz Republike Hrvatske, zemalja članica Europske Unije, OECD-a, CEFTA-e i CIS-a, isključivo s ciljem zaštite imovine Fonda
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina