Investicijski fond - NETA BRIC

NETA BRIC

NFD Aureus Invest d.d.

17,9919

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje NFD Aureus Invest d.d.
Datum osnivanja 2.4.2007.
Imovina fonda (30.7.2006.) 0,00 kn
Naknade
Ulazna naknada Za uplate u iznosu: do 300.000 kn = 2,00 % 300.000,01 do 500.000,00 kn = 1,00 % 500.000,01 do 1 Milijun kn = 0,50 % preko 1 Milijun kn = 0,00 %
Izlazna naknada Za razdoblje investiranja: do 6 mjeseci = 0,50 % iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Naknada za upravljanje 2,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,35 % godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja * od 60% do 100% u dionice izdavatelja iz zemalja u razvoju (popis) * do 10% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova * do 30% u kratkoročne vrijednosne papire (državne i korporativne) izdane u zemaljama u razvoju * do 30% u depozite kod financijskih institucija * do 25% u financijske izvedenice
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina