Investicijski fond - NETA Emerging Markets Balanced

NETA Emerging Markets Balanced

NFD Aureus Invest d.d.

64,6144

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje NFD Aureus Invest d.d.
Datum osnivanja 17.7.2006.
Imovina fonda (30.7.2006.) 22.663.663,00 kn
Naknade
Ulazna naknada Ulazna naknada se naplaćuje ulagaču prilikom kupnje udjela, a obračunava se na novu uplatu u Fond. Ulazna naknada iznosi 2 %. Ulazna naknada na uplaćeni iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna) i veći ne naplaćuje se.
Izlazna naknada Izlazna naknada u iznosu od 2% naplaćuje se i to samo u slučaju ulaganja na razdoblje kraće od 6 mjeseca. Izlazna naknada u iznosu od 1% naplaćuje se i to samo u slučaju ulaganja na razdoblje od 6 do 12 mjeseci. Za ulaganja na razdoblje duža od 12 mjeseci izlazna naknada ne naplaćuje se.
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja - do 70% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire: - u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, te na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u zemljama članicama OECD-a, CEFTA-e i EU, - u dionice i obveznice izdavatelja kojima se trguje na tržištima Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore do 10% imovine fonda, - najviše 25% imovine u depozite kod financijskih institucija, blagajničke zapise Hrvatske narodne banke, trezorske zapise Ministarstva financija RH, komercijalne zapise domaćih izdavatelja kojima se trguje na burzama RH, - u izvedene financijske instrumente i slične poslove samo u svrhu zaštite imovine fonda, - u sporazume o reotkupu (repo sporazume) do 10%, a za vrijednosne papire izdane u RH bez ograničenja.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina