Investicijski fond - NETA Global Developed

NETA Global Developed

NFD Aureus Invest d.d.

85,397

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje NFD Aureus Invest d.d.
Datum osnivanja 30.11.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 123.136.230,00 kn
Naknade
Ulazna naknada 3 %
Izlazna naknada Izlazna naknada u iznosu od 5% naplaćuje se i to samo u slučaju ulaganja na razdoblje kraće od 3 mjeseca. Izlazna naknada u iznosu od 4% naplaćuje se i to samo u slučaju ulaganja na razdoblje od 3 do 6 mjeseci. Izlazna naknada u iznosu od 3% naplaćuje se i to samo u slučaju ulaganja na razdoblje od 6 do 12 mjeseci. Izlazna naknada u iznosu od 2% naplaćuje se i to samo u slučaju ulaganja na razdoblje od 12 do 24 mjeseca Za ulaganja na razdoblje duža od 24 mjeseca izlazna naknada ne naplaćuje se.
Naknada za upravljanje 3 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
 • najmanje 80% u dionice od čega:
  • u dionice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj, te  na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u zemljama članicama  OECD-a, CEFTA-e i EU, bez ograničenja,
  • u dionice izdavatelja kojima se trguje na tržištima Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore i Makedonije može biti uloženo najviše 10% imovine fonda,
 • najviše 20% imovine u depozite kod financijskih institucija, blagajničke zapise Hrvatske narodne banke, trezorske zapise Ministarstva financija RH, komercijalne zapise domaćih izdavatelja kojima se trguje na burzama RH
 • do 20% u obveznice kojima se trguje na burzama u Republici Hrvatskoj i na burzama ili uređenim tržištima u zemljama članicama  OECD-a, CEFTA-e i EU,
 • do 10% u obveznice izdavatelja kojima se trguje na tržištima Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore i Makedonije, s time da i ukupna (dionica i obveznica), izloženost prema ovim tržištima također ne smije prijeći 10% imovine Fonda,
 • u izvedene financijske instrumente i slične poslove samo u svrhu zaštite imovine fonda,
 • u sporazume o reotkupu (repo sporazume) do 10%, a za vrijednosne papire izdane u RH bez ograničenja.
   
Prospekt Download




  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina