Investicijski fond - Erste Adriatic Equity

Erste Adriatic Equity

Erste - Invest d.o.o.

86,9216

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Erste - Invest d.o.o.
Datum osnivanja 11.10.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 282.499.692,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada
  • na ulaganja kraća od jedne godine naknada je 1,0%
  • na ulaganja kraća od dvije godine naknada je 0,5%
  • na ulaganja duža od dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja minimalno 80% ulaže se u dionice kojima se trguje na domaćem tržištu kapitala, ali isto tako i na burzama susjednih zemalje kao što su Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora te Makedonija. U tim zemljama ulagat će se maksimalno do 10% imovine fonda.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina