Investicijski fond - Erste Bond

Erste Bond

Erste - Invest d.o.o.

127,74

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Erste - Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.6.2006.
Imovina fonda (30.7.2006.) 208.817.159,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada
  • na ulaganja kraća od jedne godine naknada je 0,5%
  • na ulaganja duža od jedne godine izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 1,3 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja minimalno 60% ulaže se u državne obveznice RH, EU ili OECD, odnosno do 40% u korporativne obveznice tvrtki registriranih u RH, EU ili OECD, a kojima se trguje na burzi ili na nekom od organiziranih tržišta vrijednosnih papira,
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina