Investicijski fond - Erste Money

Erste Money

Erste - Invest d.o.o.

151,8059

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Erste - Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.6.2003.
Imovina fonda (30.7.2006.) 746.358.044,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja minimalno 50% ulaže se u kratkoročne dužničke vrijednosne papire koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska (blagajnički zapisi Hrvatske narodne banke, trezorski zapisi Ministarstva financija) i depozite kod financijskih institucija
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina