Investicijski fond - X Erste Balanced

X Erste Balanced

Erste - Invest d.o.o.

102,95

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Erste - Invest d.o.o.
Datum osnivanja 18.1.2001.
Imovina fonda (30.7.2006.) 76.216.743,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada
  • na ulaganja kraća od jedne godine naknada je 1,0%
  • na ulaganja kraća od dvije godine naknada je 0,5%
  • na ulaganja duža od dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 1,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja do 50% imovine ulaže se u dionice i/ili u udjele u pretežno dioničkim fondovima, do 25% u kratkoročne financijske instrumente (depoziti, trezorski i blagajnički zapisi). Ostatak imovine ulaže se u obveznice i/ili udjele u pretežno obvezničkim fondovima.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina