Investicijski fond - ICF Balanced

ICF Balanced

ICF Invest d.o.o.

119,6483

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ICF Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.5.2002.
Imovina fonda (30.7.2006.) 153.291.552,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada 0,25 %
Naknada za upravljanje 3,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3 % godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina