Investicijski fond - KD Prvi izbor

KD Prvi izbor

KD Investments d.o.o.

14,9252

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje KD Investments d.o.o.
Datum osnivanja 12.2.2003.
Imovina fonda (30.7.2006.) 6.271.341,00 kn
Naknade
Ulazna naknada 1,5 %
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1 % godišnje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina