Investicijski fond - FIMA Equity

FIMA Equity

FIMA Global Invest d.o.o.

86,0242

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje FIMA Global Invest d.o.o.
Datum osnivanja 1.6.2004.
Imovina fonda (30.7.2006.) 31.509.704,00 kn
Naknade
Ulazna naknada 4 %
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 3,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3 % godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina