Investicijski fond - HI-conservative

HI-conservative

Hypo-Alpe-Adria-Invest d.d.

14,14

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Hypo-Alpe-Adria-Invest d.d.
Datum osnivanja 22.2.2002.
Imovina fonda (30.7.2006.) 8.389.988,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada
 • manje od godinu dana - 1%
 • godinu do dvije godine - 0,75%
 • dvije do tri godine - 0,5%
 • više od četiri godine - 0%
  Naknada za upravljanje 1,25 % godišnje
  Naknada depozitnoj banci 0,3 % godišnje
  Akcija
  Ostali podaci
  Struktura ulaganja Maksimalno 15% ukupnog volumena u investicijske fondove koji ulažu u dionice najvećih svjetskih kompanija. Minimalno 80% ukupnog volumena ulaže u investicijske fondove koji ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom najkvalitetnijih inozemnih izdavatelja.
  Prospekt Download
    7 dana

    mjesec dana

    godinu dana

    pet godina