Investicijski fond - HI-cash

HI-cash

Hypo-Alpe-Adria-Invest d.d.

152,2749

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Hypo-Alpe-Adria-Invest d.d.
Datum osnivanja 23.9.2003.
Imovina fonda (30.7.2006.) 183.511.896,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,25 % godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja * Depoziti kod banaka do 49% ukupnog volumena fonda * Vrijednosni papiri s fiksnim prinosom izdani od HNB, MF te RH bez ograničenja * Vrijednosni papiri s fiksnim prinosom izdani od zemalja članica EU i OECD do 49% ukupnog volumena fonda * Vrijednosni papiri s fiksnim prinosom kojima se trguje na službenim tržištima u EU, OECD i RH (obveznice jedinica lokalne uprave, obveznice poduzeća, komercijalni zapisi) do 49% ukupnog volumena fonda * Udjeli u drugim novčanim fondovima u EU, OECD i RH do 49% ukupnog volumena fonda
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina