Investicijski fond - X HPB Dynamic

X HPB Dynamic

HPB Invest d.o.o.

19,6692

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje HPB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 28.8.2006.
Imovina fonda (30.7.2006.) 5.074.431,00 kn
Naknade
Ulazna naknada 1 %
Izlazna naknada - za ulaganje do godinu dana izlazna provizija je 1% sredstava koja se povlače iz fonda - za ulaganje od jedne do tri godine provizija iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz fonda - za ulaganje od tri do pet godina provizija iznosi 0,25% sredstava koja se povlače iz fonda - za ulaganje duže od pet godina provizija za otkup udjela se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja - bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori - do 50% u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori, - do 30% u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori, - do 50% u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija; - do 30% u sporazume o reotkupu (repo sporazume), - u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina