Investicijski fond - HPB Dionički

HPB Dionički

HPB Invest d.o.o.

97,5879

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje HPB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.10.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 43.706.783,00 kn
Naknade
Ulazna naknada 1,5 %
Izlazna naknada
  • za ulaganje do godinu dana izlazna provizija je 1,5% sredstava koja se povlače iz fonda
  • za ulaganje od jedne do tri godine provizija iznosi 1% sredstava koja se povlače iz fonda
  • za ulaganje od tri do pet godina provizija iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz fonda
  • za ulaganje duže od pet godina provizija za otkup udjela se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina