Investicijski fond - HPB Global

HPB Global

HPB Invest d.o.o.

104,4884

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje HPB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.10.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 111.534.460,00 kn
Naknade
Ulazna naknada 0,5 %
Izlazna naknada
 • za ulaganje do godinu dana izlazna provizija je 1,5% sredstava koja se povlače iz fonda
 • za ulaganje od jedne do tri godine provizija iznosi 1% sredstava koja se povlače iz fonda
 • za ulaganje od tri do pet godina provizija iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz fonda
 • za ulaganje duže od pet godina provizija za otkup udjela se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,25% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
 • do 50% u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e;
 • bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e;
 • ukupno do 10%:
  • u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Crnoj Gori, te Republici Makedoniji
  • u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Crnoj Gori, te Republici Makedoniji
  • u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Crnoj Gori, te Republici Makedoniji
  • u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju
 • do 49% u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;
 • do 10 % u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja
 • do 30% u otvorene i zatvorene investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e,
 • u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina