Investicijski fond - HPB Novčani

HPB Novčani

HPB Invest d.o.o.

142,6217

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje HPB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.10.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 128.995.431,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1,25 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
 • do 49% u depozite kod financijskih institucija;
 • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, te za koje bezuvjetno garantira Republika Hrvatska;
 • do 40 % u dužničke vrijednosne papire država članica Europske Unije i drugih država članica OECD-a i CEFTA-e, s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom
  organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
 • do 40 % u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i državama članicama
  OECD-a i CEFTA-e,
 • ukupno do 10%:
  • u dužničke vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira,
  • u dužničke vrijednosne papire drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije,
  • u otvorene novčane i obvezničke investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Crnoj Gori, te Republici Makedoniji
 • do 30% u otvorene i zatvorene novčane i obvezničke investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u  zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire
 • do 10 % u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske, gdje nema ograničenja
 • u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina