Investicijski fond - HPB Obveznički

HPB Obveznički

HPB Invest d.o.o.

152,0559

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje HPB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.10.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 48.235.807,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada 0,5 %
Naknada za upravljanje 1,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,2% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina