Investicijski fond - Ilirika Azijski tigar

Ilirika Azijski tigar

Ilirika Investments d.o.o.

43,9406

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Ilirika Investments d.o.o.
Datum osnivanja 23.5.2007.
Imovina fonda (30.7.2006.) 0,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
Izlazna naknada
Naknada za upravljanje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina