Investicijski fond - Ilirika JIE

Ilirika JIE

Ilirika Investments d.o.o.

127,8184

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Ilirika Investments d.o.o.
Datum osnivanja 26.10.2004.
Imovina fonda (30.7.2006.) 77.246.259,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
  • za iznose do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3%
  • za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2%
  • za iznose preko 1.000.000,01 kuna do 1.500.00,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%
  • za iznose preko 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0%
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 3,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja * Do 25% imovine fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske i Slovenije, a što podrazumjeva i navedene države kao izdavatelje, kao i u udjele investicijskih fondova koji pretežno ulažu u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz navedenih država. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%; * Do 100% imovine fonda u dionice izdavatelja iz Hrvatske i Slovenije kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 60%; * Do 10% imovine fonda u dionice i obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Makedonije te Srbije i Crne Gore. Ulaganja u ove instrumente u kumulativnom iznosu mogu iznositi do najviše 10% imovine fonda. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%; * Do 45% imovine fonda u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama EU, CEFTA-e, OECD-a, osim Slovenije, kao i u dionice zatvorenih investicijskih fondova kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u navedenim državama. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 20%; * Do 10% imovine fonda u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju; * Do 10% imovine fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima; a bez ograničenja u vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska * Do 35% imovine fonda u depozite u financijskim institucijama.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina