Investicijski fond - X Ilirika JIE Balanced

X Ilirika JIE Balanced

Ilirika Investments d.o.o.

145,4194

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Ilirika Investments d.o.o.
Datum osnivanja 23.1.2006.
Imovina fonda (30.7.2006.) 35.957.967,00 kn
Naknade
Ulazna naknada # za iznose do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2,2%; # za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1,6%; # za iznose preko 1.000.000,01 kuna do 1.500.00,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,8%; # za iznose preko 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0%.
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja * Do 70% imovine fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja iz Hrvatske, EU, CEFTA-e te OECD-a, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 50%. * Do 70% imovine fonda u dionice izdavatelja iz Hrvatske, EU, CEFTA-e te OECD-a kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 40%. * Do 10% imovine fonda u dionice i obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, te Srbije i Crne Gore. Ulaganja u ove instrumente u kumulativnom iznosu mogu iznositi do najviše 10% imovine fonda. Ciljani udjel ovog segmenta u imovini fonda je 10%. * Do 10% imovine fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima; a bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči Republika Hrvatska. * Do 25% imovine fonda u depozite u financijskim institucijama.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina