Investicijski fond - OTP euroobveznički

OTP euroobveznički

OTP invest d.o.o.

120,8708

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje OTP invest d.o.o.
Datum osnivanja 15.12.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 6.068.316,00 kn
Naknade
Ulazna naknada Ulazna naknada ovisi o visini neto uplata u fond. Ako je zbroj nove uplate u Fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz Fonda manji od 100.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,5% od vrijednosti uplate. Ako je zbroj nove uplate u Fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz Fonda veći ili jednak 100.000,00 kuna, a manji od 250.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0,25% od vrijednosti uplate. Za ostale uplate se ulazna naknada ne naplaćuje.
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1,25 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina