Investicijski fond - OTP novčani

OTP novčani

OTP invest d.o.o.

132,4721

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje OTP invest d.o.o.
Datum osnivanja 27.12.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 18.848.930,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
  • neograničeno u dužničke vrijednosne papire koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska ili Hrvatska narodna banka
  • depozite kod financijskih institucija, do 50% sredstava
  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, do 40% sredstava
  • sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume) do 10% imovine, odnosno do 40% imovine u sporazume o reotkupu (repo i obrnute repo sporazume) koji uključuju dužničke vrijednosne papire koje je izdala, ili za njih jamči, Republika Hrvatska.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina