Investicijski fond - PBZ Dollar

PBZ Dollar

PBZ Invest d.o.o.

105,0568

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje PBZ Invest d.o.o.
Datum osnivanja 13.4.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 66.172.781,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada naplaćuje se ovisno o razdoblju ulaganja: do 30 dana: 2% do godinu dana: 0,5% nakon godinu dana izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje 1,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja - neograničeno u dužničke vrijednosne papire izdane od strane Sjedinjenih Američkih Država (u daljnjem tekstu SAD), - do 70% imovine fonda u dužničke vrijednosne papire država članica Europske Unije (u daljnjem tekstu EU) i ostalih država članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu OECD) većeg kreditnog rejtinga od RH - neograničeno u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, te za koje garantira Republika Hrvatska; u depozite kod financijskih institucija - do 40% imovine fonda u dužničke vrijednosne papire (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na Zagrebačkoj i Varaždinskoj burzi te na burzama ili drugim organiziranim tržištima vrijednosnih papira u SAD, državama članicama EU i OECD-a većeg kreditnog rejtinga od RH - do 30% imovine fonda u novčane investicijske fondove registrirane u SAD, RH i državama članicama EU i OECD - neograničeno u sporazume o reotkupu ako je vrijednosni papir koji se koristi kao kolateral izdan od strane RH. - do 10% imovine fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazumi) ako vrijednosni papir koji služi kao kolateral nije izdan od strane RH, - do 10% imovine fonda u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekon drugom organiziranom tržištu - do 5% imovine fonda u vrijednosne papire jednog izdavatelja, ali se izuzetno može u vrijednosne papire jednog izdavatelja uložiti do 10% imovine fonda pod uvjetom da ukupna vrijednost takvih vrijednosnih papira drugih izdavatelja ne prelazi 40% imovine fonda. Obveznice država članica EU i ostalih država članica OECD glede tih ograničenja ulaganja računaju se samo s polovinom vrijednosti - do 10% imovine fonda u vrijednosne papire država Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije; u vrijednosne papire (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije; u novčane investicijske fondove registrirane u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Crnoj Gori i Republici Makedoniji
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina