Investicijski fond - PBZ Equity

PBZ Equity

PBZ Invest d.o.o.

11,9552

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje PBZ Invest d.o.o.
Datum osnivanja 5.9.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 410.023.798,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada naplaćuje se ovisno o razdoblju ulaganja: - za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,0% sredstava koja se povlače iz fonda - za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,5% sredstava koja se povlače iz fonda - za ulaganje od dvije do tri godine izlazna naknada iznosi 1,0% sredstava koja se povlače iz fonda - nakon tri godine izlazne naknade nema
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja - neograničeno u dionice kojima se trguje na Zagrebačkoj i Varaždinskoj burzi te na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama Europske Unije (u daljnjem tekstu EU), državama članicama Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu CEFTA) te ostalih država članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu OECD), kao i u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji pretežno ulažu u dionice, a koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, te u državama članicama EU, CEFTA-e i OECD-a - do 40% imovine fonda u državne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU, CEFTA-e, OECD-a, kao i u vrijednosne papire ostalih izdavatelja iz navedenih država te u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji pretežno investiraju u dužničke vrijednosne papire - do 40% imovine fonda u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na Zagrebačkoj i Varaždinskoj burzi te na burzama ili drugim organiziranim tržištima vrijednosnih papira u državama članicama EU, CEFTA-e i OECD-a - do 10% imovine fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume) gore navedenih instrumenata - neograničeno u sporazume o reotkupu ako je vrijednosni papir koji se koristi kao kolateral izdan od strane RH - do 20% imovine fonda u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju - do 10% imovine fonda u vrijednosne papire država Republike Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije; u vrijednosne papire kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira Republike Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije; u investicijske fondove registrirane u Republici Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji i Crnoj Gori i Republici Makedoniji; u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Bosni i Hercegovini, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije - do 10% imovine fonda u vrijednosne papire koji nisu uvrđteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu - do 40% imovine fonda u novčane depozite kod financijskih institucija - u opcijske i terminske poslove iskljucivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina