Investicijski fond - PBZ Bond

PBZ Bond

PBZ Invest d.o.o.

134,1066

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje PBZ Invest d.o.o.
Datum osnivanja 10.3.2003.
Imovina fonda (30.7.2006.) 221.248.137,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada naplaćuje se na ulaganje do godine dana u iznosu od 0,5%
Naknada za upravljanje 1,75% godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja - neograničeno u dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka, te za koje garantira Republika Hrvatska - do 70% imovine fonda u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima vrijednosnih papira u državama članicama Europske Unije (u daljnjem tekstu EU), državama članicama Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu CEFTA) i ostalim državama članicama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu OECD) - do 49% u depozite kod financijskih institucija - do 70% imovine fonda u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na Zagrebačkoj i Varaždinskoj burzi te na burzama ili drugim organiziranim tržištima vrijednosnih papira u državama članicama EU, CEFTA-e i OECD-a. - do 30% imovine fonda u obvezničke investicijske fondove registrirane u RH i državama članicama EU, CEFTA-e i OECD-a - neograničeno u sporazume o reotkupu ako je vrijednosni papir koji se koristi kao kolateral izdan od strane RH. - do 10% imovine fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazumi) ako vrijednosni papir koji služi kao kolateral nije izdan od strane RH - do 10% imovine fonda u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu - do 10% imovine fonda u vrijednosne papire država Republike Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije; u vrijednosne papire kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira Republike Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, te Republike Makedonije; u obvezničke investicijske fondove registrirane u Republici Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji i Crnoj Gori i Republici Makedoniji
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina