Investicijski fond - PBZ Novčani

PBZ Novčani

PBZ Invest d.o.o.

142,5389

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje PBZ Invest d.o.o.
Datum osnivanja 29.3.1999.
Imovina fonda (30.7.2006.) 429.357.118,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja - u depozite kod financijskih institucija; bez ograničenja - u dužničke vrijednosne papire koje je izdala RH, Hrvatska narodne banka, te za koje garantira RH; bez ograničenja - do 40 % u vrijednosne papire država članica Europske Unije i drugih država članica OECD-a - do 40 % u dužničke vrijednosne papire (komercijalni zapisi, korporativne obveznice, municipalne obveznice) sa kojima se trguje na burzi ili nekom drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u RH ili državama članicama OECD-a
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina