Investicijski fond - NETA JugoistoÄŤna Europa

NETA JugoistoÄŤna Europa

NFD Aureus Invest d.d.

43,0341

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje NFD Aureus Invest d.d.
Datum osnivanja 30.1.2007.
Imovina fonda (30.7.2006.) 0,00 kn
Naknade
Ulazna naknada do 50.000 kn = 3,00 % 50.000 do 100.000 kn = 2,00 % 100.000 do 500.000 kn = 1,00 % iznad 500.000 kn = 0,00 %
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,23 % godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja # najmanje 70% u dionice izdavatelja iz RH, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Turske, Rusije i Ukrajine, a uvrštene na burzama ili organiziranim tržištima u tim zemljama # najviše 30% u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima u RH, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini # najviše 25% u depozite kod financijskih institucija, te trezorske zapise Ministarstva financija RH i ostale kratkoročne vrijednosne papire RH, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e # najviše 10% u investicijske fondove registrirane u RH, državama članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji BiH, Rep. Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji i Ukrajini # do 10% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima, osim za vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči RH, za koje nema ograničenja # u opcijske i terminske poslove – isključivo u svrhu zaštite imovine fonda
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina