Investicijski fond - Raiffeisen World

Raiffeisen World

Raiffeisen Invest d.o.o.

132,54

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Raiffeisen Invest d.o.o.
Datum osnivanja 3.10.2003.
Imovina fonda (30.7.2006.) 63.488.722,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
  • ako je zbroj nove uplate u fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz fonda manji od 50.000,00 kuna, ulazna naknada iznosi 1,5% od vrijednosti uplate
  • ako je zbroj nove uplate u fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz fonda veći ili jednak 50.000,00 kuna ulazna naknada se ne naplaćuje.
Izlazna naknada 1% za iznose manje od 500.000,00 kuna i ulaganja kraća od 1 godine.
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
    najmanje 75% imovine fonda u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a uvrštenim na burzama ili organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU te drugim državama OECD-a te investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU i ostalim državama OECD-a koji pretežno ulažu u dionice, a uvršteni su na burzama ili organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU te drugim državama OECD-a;
  • do 25% imovine fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a kao i ostalih izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a uvrštenim na burzama ili organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU te drugim državama OECD-a te investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU i ostalim državama OECD-a koji pretežno ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, a uvršteni su na burzama ili organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU te drugim državama OECD-a;
  • do 10% imovine fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima;
  • do 25% imovine fonda u depozite u financijskim institucijama.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina