Investicijski fond - Raiffeisen Balanced

Raiffeisen Balanced

Raiffeisen Invest d.o.o.

120,23

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Raiffeisen Invest d.o.o.
Datum osnivanja 29.8.2002.
Imovina fonda (30.7.2006.) 1.594.965.068,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
  • ako je zbroj nove uplate u fond i prethodnh uplata umanjenih za izlaske iz fonda manji od 50.000,00 kuna, ulazna naknada iznosi 1% od vrijednosti uplate
  • ako je zbroj nove uplate u fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz fonda veći ili jednak 50.000,00 kuna ulazna naknada se ne naplaćuje.
Izlazna naknada 1% za iznose manje od 500.000,00 kuna i ulaganja kraća od 1 godine.
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,2% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
  • obveznice, kratkoročne vrijednosne papire te investicijske fondove koji pretežno ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, ciljani udio u imovini fonda je 50%
  • dionice i investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice, u Republici Hrvatskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, ciljani udio u imovini fonda je 50%
  • sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima
  • depozite u financijskim institucijama, najviše 25% imovine fonda.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina