Investicijski fond - Raiffeisen Cash

Raiffeisen Cash

Raiffeisen Invest d.o.o.

158,09

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Raiffeisen Invest d.o.o.
Datum osnivanja 25.2.2003.
Imovina fonda (30.7.2006.) 785.860.879,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1,25 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,15% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
  • depozite kod financijskih institucija, bez ograničenja
  • dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska, Hrvatska narodna banka te za koje jamči Republika Hrvatska, bez ograničenja
  • dužničke vrijednosne papire jedinica lokalne uprave i područne samouprave i kratkoročne dužničke vrijednosne papire domaćih izdavatelja, do 40% imovine fonda
  • repo sporazume s gore navedenim instrumentima, do 40% imovine fonda.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina