Investicijski fond - X Raiffeisen New Europe

X Raiffeisen New Europe

Raiffeisen Invest d.o.o.

50,92

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje Raiffeisen Invest d.o.o.
Datum osnivanja 19.4.2005.
Imovina fonda (30.7.2006.) 572.136.595,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
  • ako je zbroj nove uplate u Fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz Fonda manji od 50.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3% od vrijednosti uplate
  • ako je zbroj nove uplate u Fond i prethodnih uplata umanjenih za izlaske iz Fonda veći ili jednak 50.000,00 kuna ulazna naknada se ne naplaćuje.
Izlazna naknada 1% za iznose manje od 500.000,00 kuna i ulaganja kraća od 1 godine.
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
  • dionice i investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice, u Republici Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, najmanje 75% imovine Fonda
  • obveznice, kratkoročne vrijednosne papire te investicijske fondove koji pretežno ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, u Republici Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, državama Europske Unije te drugim članicama OECD-a, najviše 25% imovine Fonda
  • u vrijednosne papire u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, Makedoniji, najviše do 10% imovine Fonda
  • sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima do 10% imovine Fonda; a bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči Republika Hrvatska
  • depozite u financijskim institucijama, najviše 25% imovine Fonda.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina