Investicijski fond - X ST Global Equity

X ST Global Equity

ST Invest d.o.o.

28,2301

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ST Invest d.o.o.
Datum osnivanja 24.10.2000.
Imovina fonda (30.7.2006.) 18.544.751,00 kn
Naknade
Ulazna naknada do 100.000 kn - 3,00%
100.001 do 200.000 kn - 1,50%
200.001 do 400.000 kn - 0,75%
preko 400.000 kn - nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina