Investicijski fond - X ST Cash

X ST Cash

ST Invest d.o.o.

142,5604

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ST Invest d.o.o.
Datum osnivanja 2.1.2004.
Imovina fonda (30.7.2006.) 14.685.955,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1,5 % godišnje
Naknada depozitnoj banci
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina