Investicijski fond - ZB aktiv

ZB aktiv

ZB Invest d.o.o.

112,3511

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ZB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 26.6.2006.
Imovina fonda (30.7.2006.) 140.727.456,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada * za ulaganja kraća od godinu dana 2% * za ulaganja od godinu dana do dvije godine 1% * za ulaganja od dvije godine i dulje nema izlaznih naknada * prilikom povlačenja udjela za iznose od 300.000 kn i više ne obračunava se izlazna naknada
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja Imovina Fonda ulaže se pretežito u: * dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih zemalja srednje i istočne Europe, kao i drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, * dionice izdavatelja iz država članica Europske Unije i OECD-a, * investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe i drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, država članica Europske Unije i OECD-a, Osim u dionice, imovina Fonda ulaže se i u: * obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih zemalja srednje i istočne Europe, kao i drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, * obveznice izdavatelja iz država članica Europske Unije i OECD-a, * investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, zemalja srednje i istočne Europe i drugih zemalja sa tržištem kapitala u razvoju, te država članica Europske Unije i OECD-a, * u depozite kod ovlaštenih banaka iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a, * kratkoročne vrijednosne papire i druge instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske te država članica Europske Unije i OECD-a, * terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, neka od država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina