Investicijski fond - ZB bond

ZB bond

ZB Invest d.o.o.

195,23145

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ZB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 4.7.2001.
Imovina fonda (30.7.2006.) 199.710.545,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada * za ulaganja kraća od godinu dana – 0,5% * za ulaganja od godinu dana i dulje nema izlaznih naknada
Naknada za upravljanje 1,4 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,1% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja * obveznice s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i OECD-a, te u obveznice koje su uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju država članica CEFTA-e (do 100% imovine fonda), * otvorene investicijske fondove koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e, do 10% imovine fonda, imajući u vidu prilikom izbora fondova strategiju ulaganja imovine fonda ZB bond, * trezorske zapise Ministarstva financija Republike Hrvatske i blagajničke zapise Hrvatske narodne banke (do 49% imovine fonda), * druge kratkoročne vrijednosne papire s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj te zemljama članicama OECD-a i CEFTA-e (do 60% imovine fonda), * sporazume o reotkupu (repo sporazume) s obveznicama, trezorskim zapisima Ministarstva financija Republike Hrvatske, blagajničkim zapisima Hrvatske narodne banke, * izvedene financijske instrumente i slične poslove (derivatives) samo u svrhu zaštite imovine fonda * depozite kod komercijalnih banaka (do 40% imovine fonda).
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina