Investicijski fond - ZB euroaktiv

ZB euroaktiv

ZB Invest d.o.o.

145,04046

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ZB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 5.5.2004.
Imovina fonda (30.7.2006.) 306.540.326,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada
  • za ulaganja kraća od godinu dana – 2%
  • za ulaganja od godinu dana do dvije godine – 1%
  • za ulaganja od dvije godine i dulje nema izlaznih naknada
  • prilikom povlačenja udjela za iznose 300.000 kn i više ne obračunava se izlazna naknada
Naknada za upravljanje 2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,3% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja * najmanje 60% imovine fonda u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e uvrštenim na burzama ili organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU te drugim državama OECD-a i CEFTA-e, * najviše 40% imovine fonda u trezorske zapise Ministarstva financija RH i druge kratkoročne vrijednosne papire Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a kao i ostalih izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih država OECD-a uvrštenim na burzama ili organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama EU te drugim državama OECD-a * otvorene investicijske fondove koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije, OECD-a i CEFTA-e, do 10% imovine fonda, imajući u vidu prilikom izbora fondova strategiju ulaganja imovine fonda ZB euroaktiv, * sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima, do 10% imovine fonda, * depozite kod komercijalnih banaka, do 20% imovine fonda, * izvedene financijske instrumente i slične poslove (derivatives) samo u svrhu zaštite imovine fonda.
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina