Investicijski fond - ZB europlus

ZB europlus

ZB Invest d.o.o.

150,75723

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ZB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 21.7.2000.
Imovina fonda (30.7.2006.) 77.755.570,00 kn
Naknade
Ulazna naknada
  • do 100.000,00 kuna nema ulazne naknade
  • za 100.000,00 kuna i više ulazna naknada 1%
Izlazna naknada do 2.000.000,00 kuna nema izlazne naknade, za 2.000.000,00 kuna i više izlazna naknada je 1%
Naknada za upravljanje 1,2 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,13% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
  • blagajničke zapise HNB-a i trezorske zapise Ministarstva financija
  • državne obveznice i druge vrijednosne papire koje izdaje ili za koje garantira RH
  • komercijalne zapise najkvalitetnijih domaćih banaka
  • po potrebi i u strane vrijednosne papire visokog kreditnog rejtinga, najmanje A-
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina