Investicijski fond - ZB plus

ZB plus

ZB Invest d.o.o.

175,93104

     

Posljednjih mjesec dana

Datum NAV Promjena


Podaci o investicijskom fondu
Društvo za upravljanje ZB Invest d.o.o.
Datum osnivanja 21.7.2000.
Imovina fonda (30.7.2006.) 1.553.502.583,00 kn
Naknade
Ulazna naknada nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1,1 % godišnje
Naknada depozitnoj banci 0,13% godišnje
Akcija
Ostali podaci
Struktura ulaganja
  • blagajničke zapise HNB-a i trezorske zapise Ministarstva financija
  • državne obveznice i druge vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči RH
  • komercijalne zapise najkvalitetnijih domaćih banaka
  • po potrebi i u strane vrijednosne papire visokog kreditnog rejtinga, najmanje A-
Prospekt Download
  7 dana

  mjesec dana

  godinu dana

  pet godina