FAQ

Što fondovi rade s isplaćenim dividendama dionica koje drže u portfelju (naravno onih tvrtki koje isplate te godine dividende)
Ti novci se ulaže u NAV fonda i povećavaju nam prinos

Umijeće ulaganja u investicijske fondove (T-Portal)
Abeceda ulaganja u dionice (T-Portal)
Vječna borba špekulanata i investitora